Tarihçe

Ortaklarının atık işleme tesisleri tasarım ve satış alanında yirmi yıllık tecrübesi sayesinde Forrec 2007 yılında kurulmuştur.

Şirket Resana›da (TV) kurulmuştur ve ilk adımlarıyla şirketteki yeni ve köklü işletmecilerde muhteşem bir olumlu tepki almıştır. Kısa bir süre içinde şirket, her bir projede gösterilen esneklik ve özene teşekkür eden bir müşteri havuzuna ulaşmıştır. Sadece 4 yıl sonra, üretimde ve ekibindeki yüksek potansiyelli büyüme nedeniyle daha fazla alana ihtiyaç duymaya başlamıştır. Aralık 2011›de, Santa Giusitna, Colle›de (PD) ilk olarak 3.500 metrekarelik tesislere taşındı ve hatta daha sonra bu tesislere tamamı yedek parçalara ayrılmış 2.500 metrekarelik bir depo eklemiştir.

2016 sonu itibariyle 70›ten fazla çalışanı olan şirket, ağır metal yapı işleri gibi üretimin yurtdışı kısmına bakan bir ortak olarak Sırbistan›da bir şube açmıştır. Sırbistan şubesi, tamamen İtalya›daki merkezde araştırılan ve üretilen projelerle ilgilenen 50 çalışana sahiptir.

Satış ağının geliştirilmesi ve çabuk uluslararasılaşma süreçleri, şirkete hem ulusal hem de uluslararası itibar kazandırmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde kuruluşumuz, uluslararası ortaklıklar kurarken aynı zamanda önemli hedeflerine de ulaşmıştır. Aşağıdaki bölgelerde satış ofislerimiz mevcuttur: Brezilya, Kuzey Amerika, Tayland, Rusya, Türkiye, Burma, Vietnam, Dubai, Fas, Fransa ve Birleşik Krallık.